Data da publicación:
02/09/13
Data de aplicación:
02/09/13
En virtude da Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia se subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2013 as seguintes axudas:
Resolución:
Non