Data da publicación:
27/12/10
Data de aplicación:
03/01/11
Resolución do 27 de decembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas as asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 28 de xuño de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 126, do 5 de xuño) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2010 as asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de proxectos destinados á protección e asesoramiento dos consumidores e consumidoras.
Documento:
Resolución:
Departamento:
Asociacións de consumidores