Data da publicación:
18/10/17
Data de aplicación:
De 19/10/17 hasta 20/11/17
Resolución:
Non
Temática:
Suministros
Electricidad
Departamento:
IGC