Pasos que se deben seguir nas reclamacións relativas ao Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)

  

Información sobre o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)

 

Nesta ligazón pódese ver o informe publicado pola "Civil Aviation Authority" sobre o cumprimento dos dereitos de información e a compensación financeira de diversas compañias aéreas. 

Principais pasos para reclamar a unha compañía aseguradora no caso dun sinistro:

 1. COMUNICACIÓN DO SINISTRO Á ASEGURADORA 

ASEGURADOR: Persoa xurídica, validamente constituída, que se dedica a asumir riscos alleos en cumprimento dunha relación contractual, a cambio dunha prima.

Á hora de contratar un seguro, que recolla entre as súa prestación a asistencia xurídica, debes atender a limitación do importe asociado a esta garantía. 

Unha vez comuniques o sinistro á túa compañía, dentro do prazo máximo de 7 días a contar dende que teñas coñecemento dos feitos (salvo que o contrato establecese outro prazo), disporás de 5 días...

Seguros de persoas

Para a CONTRATACIÓN dun seguro podes solicitar a calquera compañía aseguradora que che faciliten unha proposición de seguro, sen quedares vinculado pola mesma.