• Código civil  (art. 335)
  • Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.
  • Normativa Xoguetes
  • Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.

É importante que non nos esquezamos de que o ben que adquirimos neste caso se trata dun animal, é por elo que debes atender ás seguintes indicacións: