• Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.
  • Lei 7/1996, de 15 de Xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista.

Considéranse vendas automáticas aquelas que se realizan a través da distribución, pondo a disposición de calquera usuario un produto ou servizo o cal se adquire accionando calquera tipo de mecanismo, previo o pago do importe correspondente.

Que información deben recoller?

Que son os contratos celebrados fóra do establecemento comercial?