• Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro
  • Real Decreto 58/1988
  • Infórmate sobre os prezos por hora de traballo, transporte, desprazamento e de posibles recargas en casos de urxencia ou fóra de xornada laboral.
  • Entenderase que todos os prezos que faciliten inclúen o IVE ou calquera outro imposto.

Consideracións previas

Determinados servizos, dependendo da súa natureza, necesariamente deben manter unha maior garantía en canto a súa eficacia e seguridade, o que supón que se leven a cabo determinados controis técnicos, profesionais ou de calidade sobre os mesmos.