Causas de resolución

Existen distintas causas que poñen fin ao teu contrato:

  • A túa solicitude de baixa. Podes darte de baixa do subministro ante de finalizar o contrato. Para isto deberás comunicarllo á empresa distribuidora de forma que deixe constancia da notificación e cunha antelación mínima de seis días hábiles a data en que queiras a baixa.
  • Cambio ao mercado liberalizado
  • A interrupción do teu subministro durante máis de dous meses dende a data de suspensión.
  • A suspensión do teu subministro en casos de fraude. 
Temática:
SubministrosGas