Toda reparación realizada nun taller terá unha garantía de 3 meses ou 2.000 km recorridos, salvo que as pezas substituídas teñan un prazo de garantía superior, en cuxo caso prevalecerá esta. En caso de ter que reparar novamente o vehículo, dentro do prazo de garantía, esta será totalmente gratuíta.

Temática:
ServizosTalleres reparación de vehículos