Debes ler atentamente as instrucións que poden conter todos os artigos de puericultura que se adquiran para o neno.

Vixiar ao neno cando estea facendo uso de calquera dos artigos vistos.

Debes atender á idade e peso do neno a efectos de facer uso de determinados artigos, como berces e parques.

Comprobar periodicamente que a estrutura do mobiliario do neno estea ben suxeita e atornillada.

Mantén os artigos do nenos nas mellores condicións posibles para optimizar o seu rendemento.

Non deixes a embalaxe dos artigos ao alcance dos nenos.

Evita comprar calquera artigo que poida supor un risco ou entrañar algún perigo para o neno.

Temática:
ProdutosXoguetes