• Convenio de Montreal, do 28 de maio de 1999.
  • Reglamento CE/261/2004, de 11 de febreiro de 2004, polo que se establecen  as normas comunes sobre compensación e asistencia aos pasaxaxeiros aéreos en caso de denegación de embarque e de cancelación o gran atraso dos voos.
  • Reglamento CE/2017/97, do 9 de outubro.
  • Reglamento CE/1008/2008, do 24 de setembro, sobre normas comúns para a explotación de servicios aéreos na Comunidade (versión refundida)
  • Reglamento CE/889/2002, de 13 de maio de 2002, polo que se modifica o Reglamento (CE) nº 2027/97 do Consello sobre a responsabilidade das compañías aéreas en caso de accidente.
  • Lei 21/2003, de 7 de xulio, de Seguridad Aérea.
  • Lei 48/1960, de 21 de xulio, sobre Navegación Aérea.
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro.
Temática:
Transporte e motorAvións