• Código civil  (art. 335)
  • Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.
  • Normativa Xoguetes
  • Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.
  • Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes.
Temática:
ProdutosAnimais de compañía