• Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.
  • Lei 7/1996, de 15 de Xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista.
Temática:
ComprasCompras fóra do establecemento