• Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, pola que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro é procedimientos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
  • Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
  • Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos precios voluntarios para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica é o seu réximen xurídico de contratación.
Temática:
SubministrosElectricidade