• Real Decreto 1453/1987, do 27 de novembro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de limpeza, conservación e tinguido de produtos téxtiles, coiros, peles e sintéticos.
Temática:
ServizosTinturerías