É aquela contratación a través da que das cobertura a uns posibles ricos, transferíndoos a unha aseguradora que se encarga de garantir ou indemnizar todo ou parte do prexuízo producido por determinadas situacións accidentais.

A contratación dun seguro implica pagar unha determinada cantidade por unha prestación ou indemnización futura en caso de que se dese unha situación adversa, a cal é obxecto de cobertura no contrato. 

Temática:
Serv. financeiros e segurosSeguros