Á hora de contratar un seguro, que recolla entre as súa prestación a asistencia xurídica, debes atender a limitación do importe asociado a esta garantía. 

Debes ter en conta as limitación dos litixios, posto que na gran maioría dos casos a compañía impón unha cláusula que impide beneficiarse deste cobertura cando a controversia xurdida é contra a propia aseguradora.

Temática:
Serv. financeiros e segurosSeguros