Si. A garantía dun produto tamén cubre a instalación cando esta fora realizada polo vendedor ou baixo a súa responsabilidade, ou incluso cando a realizases ti mesmo seguindo as instrucións de instalación do produto e cuxo defecto se deba a un erro nas instrucións

Temática:
ComprasGarantías