Si, os establecementos poden negarse ao cobro de determinadas cantidades con tarxeta sempre que o anuncien, previamente, aos seus clientes con carteis visibles ao público. 

Temática:
ComprasPrezos