Si. Desde o 1 de outubro de 2015 (data límite para que as comercializadoras adaptaran os seus sistemas ao novo mecanismo de facturación por horas) ás persoas consumidoras que teñan contratado o PVPC e dispoñan de contador dixital integrado, estaráselles facturando por horas. Pola contra, os que aínda conten con equipos de medida sen integrar no sistema de telexestión, seguiráselles facturando aplicando un perfil de consumo medio ata a substitución dos seus equipos de medida xunto á súa integración.

Temática:
SubministrosElectricidade