Si, os talleres oficiais terán a disposición do público en todo momento os catálogos e tarifas, actualizados, das pezas que utilicen nas súas reparacións. Igualmente contarán con táboas que indican os tempos de traballo xunto a valoración en euros que lle corresponde. 

Temática:
ServizosTalleres reparación de vehículos