Si, todo usuario que considere que non foi atendido correctamente polo Servizo de Asistencia Técnica ten dereito a presentar unha reclamación .

Todos os establecemento de Servizo de Asistencia Técnica terán follas de reclamacións a disposición dos clientes.

Temática:
ServizosServizos de asistencia técnica