Si, sempre que se oferten artigos con redución de prezo deberán figurar o prezo anterior xunto ao prezo reducido, salvo que os artigos foran postos á venda por primeira vez. 

Temática:
ComprasPrezos