Si, os cans guía poden embarcar co seu dono sen cargo adicional. É preciso que vaia equipado con voceira, colar e correa. No caso de que viaxe en cabina, irá xunto ao dono no lugar que lle asine a tripulación.

No proceso de embarque, se utiliza unha cadeira de rodas pode ser almacenada na cabina dos pasaxeiros cando haxa espazo e salvo que a cadeira non sexa a batería, neste caso irá sempre na bodega do avión. 

Temática:
Transporte e motorAvións