Dispós dun prazo de 14 días naturais, a contar dende a adquisición do ben, para devolver os artigos que mercaches en liña, sen necesidade de xustificación algunha. Isto será de aplicación en toda a Unión Europea. O produto que se devolve deberá ir xunto co documento que acredita a devolución, ademais esta decisión terá que comunicarse ao vendedor antes de que finalice o indicado prazo e a través dalgún medio que acredite que realmente se fixo a comunicación.

Temática:
ComprasCompras en internet