É recomendable por en coñecemento das autoridades competentes cando nos atopemos con publicidade enganosa ou deshonesta, aportando sempre a proba que o demostre.

Temática:
ComprasCompras en internet