Tes dereito a que se che repare ou substitúa o produto, cando este fose defectuoso, durante o prazo de dous anos, a contar dende a data de adquisición do ben, e en toda a Unión Europea.

É posible que teñas dereitos adicionais en función das leis do teu país. 

Temática:
ComprasCompras en internet