Si, se o usuario do servizo quere coñecer os prezos dos traballos que pretende realizar, a empresa deberá dar dita información. A persoa usuaria pode, incluso, solicitar un orzamento á empresa. 

Temática:
VivendaReformas