O primeiro que debes facer é dirixir unha reclamación ao servizo de atención o cliente á compañía subministradora. O teléfono debe aparecer na factura e será gratuíto. Se non obtés resposta ou non é satisfactoria podes acudir ó Institugo Galego de Consumo, ás Oficinas Municipais de Información de Consumo (OMIC) ou calquera asociación de consumo . 

Temática:
SubministrosGas