Tipo de actividade:
Outras actividades
Horario:
10:30
Localización:
Lugar designado polo usuario
Dirixido a:
Outros colectivos

O IGCC, en colaboración con Fegaus (Federación Galega de Asociacións Universitarias Seniors), imparte varios seminarios sobre diferentes temáticas de consumo responsable de interese para as persoas maiores.

Os seminarios impártense a través da plataforma de Fegaus, Ágora Canal Sénior, nas seguintes modalidades: presencial (nas instalacións do IGCC, así como nas instalacións de Fegaus), telepresencial (mediante a propia plataforma de teleformación de Fegaus) e online (na videoteca de Fegaus):

1. Día 4 de abril:

Temática: Compras seguras por internet
Lugar de realización: Instituto Galego do Consumo e da Competencia. Avenida Gonzalo Torrente Ballester, 1-5, baixo, 15702, Santiago de Compostela

2. Día 20 de abril: 

Temática: Consumo responsable

Lugar de realización: Asociación Cultural Galega de Formación Permante de Adultos, Virxe da Cerca, 31, 15702, Santiago de Compostela

3. Día 8 de maio:

Temática: Dereitos das persoas consumidoras e resolución de conflitos de consumo
Lugar de realización: Escola Universitaria de Estudios Empresariais da Universidade de Vigo, Rúa Torrecedeira, 105, 36208, Vigo

4. Día 22 de maio:

Temática: Etiquetado alimentario e alimentos funcionais
Lugar de realización: Edificio CUR (Centro Universitario de Riazor), Rúa Almirante Langara s/n, A Coruña

5. Día 12 de xuño:

Temática: Dálle luz á túa factura
Lugar de realización: Casa das Campás, Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra, Rúa Don Filiberto, 9-11, 36002, Pontevedra

6. Día 18 de setembro:

Temática: A contratación de viaxes
Lugar de realización: Sen determinar

 

As persoas interesadas en asistir a estes seminarios, que se desenvolven entre abril e setembro deste ano, poden solicitar a súa reserva de praza a través da plataforma de Fegaus Ágora Canal Sénior, http://canalsenior.es/actividades-consumo-senior/ 

Programa de actividades

Sénior
Realización conxunta de actuacións formativas sobre consumo responsable dirixidas especificamente ás persoas maiores