Tipo de actividade:
Oferta estacional
Período:
5 de Novembro de 2019 a 31 de Decembro de 2019
Localización:
Escola Galega de Consumo (EGC)
Lugar designado polo usuario
Modalidade:
Obradoiro
Charla participativa
Dirixido a:
Outros colectivos
Todos os colectivos e todas as idades

No período de Nadal aumenta o nivel de consumo con motivo das celebracións propias destas datas e da compra de agasallos. Para promover a reflexión sobre os hábitos de consumo e fomentar un consumo responsable, A Escola Galega de Consumo desenvolveu o programa InfoNadalConsumo durante o mes de decembro, que abrangue tanto actuacións formativas, a desenvolver en asociación e centros escolares, como unha campaña de seguridade de xoguetes e productos de decoración.