Descrición:

  • As persoas adoitamos a cotío distintas decisións de consumo, case sen darnos conta. Así, cando nos levantamos cada mañá e acendemos a luz ou abrimos a billa da auga estamos a consumir. Cando imos mercar o pan para comer, cando facemos un agasallo ou cando imos cear a un restaurante podemos escoller entre distintos produtos, respecto dos que existen importantes diferenzas, non só no tocante ao seu prezo ou calidade, senón tamén no seu proceso de produción e fabricación.
  • Para adoitar a mellor decisión de consumo, e escoller aqueles produtos que realmente se adapten ás nosas necesidades, é preciso coñecer as características de cada produto e servizo, para poder actuar no mercado como consumidores responsables.

Actividades: