Descrición:

  • As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (a unión das computadoras e das comunicacións), revolucionaron as formas de comunicarse a comezos dos anos 90. Neste senso as TIC non só supuxeron un importante cambio na forma de comunicarse da sociedade, senón tamén na forma de consumir, posto que cada día crece a oferta de produtos e servizos que poden adquirirse a través de Internet, sen necesidade de saír da nosa casa.
  • As actividades propostas teñen por finalidade achegarlle ao alumnado as claves para empregar de xeito seguro as novas tecnoloxías vinculadas á informática conectada a Internet.

Actividades: