Por defecto o mapa amosa todos os servizos á persoa consumidora rexistrados polo Instituto Galego de Consumo e da Competencia. A persoa usuaria poderá aplicar filtros por provincia e acto seguido por concello coa posibilidade de activar ou desactivar o tipo de servizo que se desexa ver, premendo sobre a lista de iconas que aparecen nesta mesma columna explicativa.