Folleto
Todo produto que estea no mercado a disposición das persoas consumidoras debe ser seguro. Para vixiar adecuadamente o mercado, as administracións fan uso de mecanismos e sistemas de intercambio de información sobre produtos perigosos, co fin de asegurar que os produtos inseguros sexan retirados do mercado, limitar a súa comercialización ou evitar que produtos perigosos sexan vendidos aos...
Tríptico
Informarse e comparar para saber o que se vai pagar
Tríptico
O procedemento arbitral de consumo en quince puntos
Tríptico
Que é a garantía legal? Que é a garantía comercial? Cales son os meus dereitos?
Tríptico
As claves da factura eléctrica
Tríptico
Consellos sobre as compras seguras no comercio electrónico