Formulario
O modelo de "Folla de Reclamación" que pode descargar no seguinte enlace é para facilitar a presentación dunha reclamación por un consumidor fronte a una empresa e como consecuencia dunha relación de consumo nas Oficinas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. O máis conveniente é, antes de presentar a reclamación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que se reclame...
Campaña de publicidade / difusión
Ligazón á páxina web de AECOSAN (Axencia española de Consumo, Seguridade alimentaria e Nutrición ) na que se publican os dereitos previstos no Regulamento (UE) nº 1177/2010 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de novembro de 2010, sobre os dereitos dos pasaxeiros que viaxan por mar e por vías navegables e enlace ó texto do propio Regulamento.
Folleto
Todo produto que estea no mercado a disposición das persoas consumidoras debe ser seguro. Para vixiar adecuadamente o mercado, as administracións fan uso de mecanismos e sistemas de intercambio de información sobre produtos perigosos, co fin de asegurar que os produtos inseguros sexan retirados do mercado, limitar a súa comercialización ou evitar que produtos perigosos sexan vendidos aos...
Tríptico
Informarse e comparar para saber o que se vai pagar
Tríptico
O procedemento arbitral de consumo en quince puntos
Tríptico
Que é a garantía legal? Que é a garantía comercial? Cales son os meus dereitos?
Tríptico
Consellos sobre as compras seguras no comercio electrónico