Data da norma:
15/09/11
Data da publicación:
03/10/11
Data de aplicación:
03/10/11
Este proxecto ten por obxecto establecer a estrutura orgánica do Instituto Galego de Consumo como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito organicamente á consellería que ten as competencias en materia de consumo.
Temática:
Outros