Data da norma:
23/04/08
Data da publicación:
22/05/08
Data de aplicación:
23/05/08
A presente Directiva ten por obxecto harmonizar determinados aspectos das disposicións legais, regulamentarias e administrativas dos Estados membros en materia de contratos de crédito ao consumo.
Temática:
Outros
Serv. financeiros e seguros
Servizos financeiros