Data da norma:
24/06/11
Data da publicación:
25/06/11
Data de aplicación:
25/06/11
Polo contrato de crédito ao consumo un/unha prestamista concede ou se compromete a conceder a un/unha consumidor/a un crédito baixo a forma de pago aprazado, préstamo, apertura de crédito ou calquera medio equivalente de financiamento.
Temática:
Outros
Serv. financeiros e seguros
Servizos financeiros