Data da norma:
15/02/08
Data da publicación:
25/02/08
Data de aplicación:
25/02/08
O Sistema Arbitral de Consumo é a arbitraxe institucional de resolución extraxudicial, de carácter vinculante e executivo para ambas as partes, dos conflitos xurdidos entre as persoas consumidoras ou usuarias e as empresas ou profesionais en relación aos dereitos legal ou contractualmente recoñecidos ao consumidor e á consumidora.
Temática:
Outros