A lexislación xeral sobre a materia está constituída en España pola Lei 61/1964, de 11 de xuño (RCL 1994V9), pola que se aproba o Estatuto da Publicidade, norma cuxo articulado caeu en gran parte en desuso, por carecer da flexibilidade necesaria para adaptarse a un campo como o da publicidade, especialmente dinámico, e por responder a orzamentos políticos e administrativos afastados dos da...
A presente Directiva terá por obxecto protexer ás persoas consumidoras e ás persoas que exercen unha actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, así como os intereses do público en xeral contra a publicidade enganosa e as súas consecuencias desleais.
A fin de crear as canles axeitadas para a protección e defensa das persoas consumidoras e usuarias, e en cumprimento das previsións constitucional e estatutaria, constitúese o Rexistro de Organizacións de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia onde se deberán integrar aquelas organizacións, asociacións ou entidades que sen ánimo de lucro, e desenvolvendo as súas actividades no ámbito da...