Data da publicación:
18/10/17
Data de aplicación:
19/10/17 a 20/11/17
Resolución:
Non
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia