Data da publicación:
21/09/15
Data de aplicación:
21/09/15 a 31/12/16
En virtude da Resolución do 21 de setembro de 2015 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2015 as seguintes axudas:
Resolución:
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia