Nestes momentos o Instituto Galego do Consumo e da Competencia non ten dispoñible ningunha axuda ou subvención para este Departamento