Data da publicación:
18/10/17
Data de aplicación:
19/10/17 a 20/10/17
En virtude da Resolución do 2 de outubro de 2017 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2017 as seguintes axudas:
Resolución:
Non
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia