Data da publicación:
29/09/22
Data de aplicación:
30/09/22 a 29/10/22
Resolución:
Temática:
Compras
Compras en internet
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia