Data da publicación:
17/07/23
Data de aplicación:
18/07/23 a 17/08/23
Resolución:
Non
Temática:
Serv. financeiros e seguros
Servizos financeiros
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia