Data da publicación:
16/07/21
Data de aplicación:
17/07/21 a 16/08/21
Resolución:
Temática:
Compras
Compras en internet
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia