Data da publicación:
23/09/19
Data de aplicación:
24/09/19 a 23/10/19
Resolución:
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Asociacións de consumidores