Data da publicación:
18/10/18
Data de aplicación:
19/10/18 a 19/11/18
Resolución:
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia