Data da publicación:
02/09/13
Data de aplicación:
02/09/13
Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e se regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
Resolución:
Departamento:
Asociacións de consumidores